Nieodpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Autor: admin

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Choć organizacje niedochodowe organizują często wartościowe projekty i rekrutują do nich pełnych energii działaczy, to brakuje im profesjonalnego przygotowania z zakresu zarządzania. A na szkolenia raczej nie mają środków.

Szkoleniowcy z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na bezpłatne warsztaty z kilku dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą zgłosić swój udział kontaktując się pod e-mailem ngo@wp.pl. 

Zgłaszać się mogą zorganizowane instytucje, jak i pojedynczy aktywiści społeczni.  Bez względu na status formalny, każdy może ubiegać się o pomoc.  Brak jest jakichkolwiek opłat, jednak korzystający ze szkolenia muszą zorganizować miejsce realizacji szkolenia – np. zaprzyjaźniony hotel czy miejska biblioteka. 

Z jakich dziedzin można się szkolić?

zarządzanie projektem w organizacji non profit

przywództwo w zespole wolontariuszy – kompetencje lidera

zespół i efekt synergii

rozwiązywanie problemów społecznych

negocjacje ze sponsorami

jak uzyskać rozgłos dla idei lub zmian społecznych

asertywna komunikacja

motywowanie wolontariuszy

komunikacja międzykulturowa 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski zgłaszać można bezterminowo. Jednak szkoleniowcy nie obiecują pomocy szkoleniowej wszystkim chętnym. Decyduje pula dostępnych w danym kwartale miejsc a także poziom merytoryczny aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – wyjaśnia Gerard Sigmundzik, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam prowadzone przez wolontariuszy akcje staną się coraz bardziej profesjonalne, nawet w poczatkujących organizacjach. Tam szkolenia i podpowiadanie dobrych praktyk są często potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. W wielu miejscowościach obserwujemy spore niewykorzystane środki unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Chcemy choć spróbować trochę ten stan zmienić.  


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi: