Dotacje dla biznesu na szkolenia

Autor: admin

Wykaz przedsiębwzięć, które będą miały przyznaną dotację w przyszłym roku:

Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).

Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego systemu typu B2B

Badania przemysłowe nad mozliwością używania biomasy w postaci gliceryny w silnikach Diesla agregatów prądotwórczych i w oparciu wyniki tych badań budowa elektrowni typu OZE

Kompletne stworzenie i wdrożenie nowoczesnego procesu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą 3w Design Team a jej partnerami

Budowa modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji modeli biznesowych KOMATU - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury, elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2013 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucję Wdrażającą dla działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight.|Kompleksowe połączenie systemów zdalnych Partnerów obejmująca zaimplementowanie od a do Z systemu klasy B2B oraz oprogramowania TecDoc klasy e-bussiness w firmie Wnioskodawcy

Teleinformatyczna Platforma Informatyczna typu B2B dla obsługi modeli zamawiania, planowania produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą MPS-Mechanik Sp. z o.o. i jej Partnerami.

MEDIAMATICS - innowacyjna platforma B2B, wspierająca działania Warsaw Consultants, klientów i partnerów w zakresie relacji handlowych, wymiany, analizy i dystrybucji informacji.

Ochrona patentowa peptydu o aktywności RNazy typu Dicer oraz innowacyjnej metody generowania przy pomocy tego peptydu krótkich cząsteczek RNA o właściwościach regulatorów ekspresji genów

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepionki bioremediacyjnej (P.399388), jej składu i zastosowania do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby

Zaprojektowanie calkowicie nowatorskiej technologii automatycznego zintegoowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).

PHARMA-HELPER: Opracowanie platformy oferującej szeroko pojętą informację na temat środków farmakologicznych oraz nieocenioną pomoc przy ich stosowaniu

Poprawienie jakości produktów Zannini Poland przez Uruchomienie i upowszechnienie innowacyjnego procesu spawania laserowego z zastosowaniem nowej typologii siłowników do zaworów hydraulicznych

Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego o nowe Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków stosowanych w terapii chorób metabolicznych i neurologicznych

Opracowanie aplikacji B2B do automatycznego obiegu dokumentów oraz obiegu dokumentów księgowych wraz z automatycznym generowaniem danych do importu do modelu księgowego.

Wdrożenie innowacyjnej aplikacji mobilnej oraz platformy internetowej dla motocyklistów, umożliwiającej rejestrowanie przebywanej trasy w oparciu o technologię GPS.

Wdrożenie inteligentnej wyszukiwarki dostawców mebli i sprzętu kuchennego oraz oprogramowania wspomagającego samodzielne projektowanie zabudowy kuchennej.

Zaprojektowanie teleinformatycznego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001

Zaprojektowanie internetowej platformy udostępniania zasobów informacji z dziedziny projektowo-wykonawczej wraz z usługą do kompleksowego zarządzania projektami.

Opracowanie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager.|Wdrożenie platformy umożliwiającej proste i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez osoby starsze oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych dzięki innowacyjnemu systemowi filtrowania i prezentacji treści oraz e-learningowi metodą WebQuest

System B2B obejmujący procesy: zakupów, sprzedaży, prognozowania i obsługi księgowej realizowane pomiędzy Hurtownią Artykułów Mleczarskich EDAM Edward Gromiak a partnerami

System planowania postępowania kredytowego na podstawie parametrycznego profilu kredytowego klienta i kojarzenia kontrahentów opartego o teorię prawdopodobieństwa

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejna wynalazek CathAIO- elektorda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych - elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych.

Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej na wynalazek : Stacjonarny system regeneracji worków filtracyjnych w układzie horyzontalnym z indywidualnym odcięciem podciśnienia.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego systemu IT B2B w przedsiębiorstwie Kamex II w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Kamex II, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Wdrożenie i integracja systemów klasy B2B do zarządzania procesami kadrowymi, zarządzania wiedzą i informacją oraz standardami merchandisingowymi i sprzedażą z systemami Partnerów w celu kompleksowego zarządzania wybranymi procesami biznesowymi

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi.

Wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji procesu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi|Wdrożenie modułowego dedykowanego modelu B2B w firmie Efli sp. z o. o. celem digitalizacji realizowanych modeli biznesowych oraz zaimplementowanie od a do Z systemu udostępnianego w formule SaaS

Wdrożenie nowej technologii produkcji wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania ramek, zwłaszcza ramek drzwi frontowych do wkładów kominkowych oraz ciągu technologicznego do produkcji wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Eksperci Finansowi Grupa Polska Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Wdrożenie systemu B2B do zarządzania zleceniami i obsługi dokumentów oraz e-usługi w formule SaaS na rzecz integracji procesów biznesowych w firmie LUKASOFT Łukasz Filus i Partnerów.

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B w przedsiębiorstwie handlu hurtowego Blending Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności procesów biznesowych realizowanych z kluczowymi dostawcami jak i konkurencyjnośc korporacji na rynku.

Wdrożenie zaawansowanego, dedykowanego modelu zarządzania przedsiębiorstwem klasy B2B opartego o pracę w środowisku sieciowym, integrującego zarządzanie procesami biznesowymi

Wniosek o rejestrację przemysłowego wzoru wspólnotowego - Dwa warianty zestawu skrobaczki do lodu i szczotki do usuwania śniegu osadzonych na końcach wspólnego drążka - stanowi przyrząd do czyszczenia; skrobaczka do lodu; szczotka do usuwania śniegu.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej – wersja o podwyższonej jakości obrazu”.

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 4.5 i 6.2.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki

Leasing i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla)


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi: